مبانی و مصادیق عزت و افتخار حسینی علیه السلام
50 بازدید
محل نشر: کنگره علمی از غدیر تا عاشورا
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
محقق در این نوشتار خود سه مبنا و مصداف کلی عزت و افتخار حسینی را تحت عناوین 1 احیاء نماز 2 احیاء امربه معروف و نهی از منکر3 پیروی از امام و رهبری به رشته تحریر در آورده است و ضمن ارائه راهکارهای عزت و افتخار حسینی به گوشه هایی از مولفه های عزت و افتخار اشاره نموده است